Nieuwe meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

We brengen je graag op de hoogte over de nieuwe meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In dit bericht vindt je ook een sjabloon om je werknemers op de hoogte te brengen van hun werkloosheid. Hou dit document bij als bewijs van de melding.

Nog tot 31 augustus 2020 geldt een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronacrisis. Pas jij dat systeem toe? Dan komt daar vanaf 13 juli 2020 een nieuwe verplichting bij. Je moet jouw werknemers op voorhand informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld.

Jouw medewerkers informeren

De nieuwe regeling stelt dat je de betrokken werknemers ten laatste op de dag vóór het begin van de tijdelijke werkloosheid duidelijk moet informeren. Dat geldt ook wanneer het aantal werkloosheidsdagen verhoogt of wanneer er een overgang is van een gedeeltelijke naar een volledige periode van tijdelijke werkloosheid.
De manier waarop je de mededeling doet, kan je vrij kiezen. Het kan gaan om een individuele of een collectieve mededeling. Je houdt wel het best een bewijs van de mededeling bij om te tonen dat je voldoet aan de meldingsplicht.

Wat moet je melden?

Je moet je medewerkers zeker over de volgende zaken informeren:
  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum);
  • de dagen dat de werknemer werkloos is en de dagen waarop de werknemer wel nog werkt;
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en hoe hij de uitbetaling kan aanvragen.
Als er iets aan de bovenstaande zaken verandert, moet je jouw medewerkers daar opnieuw over informeren.
Zeker zijn dat je niets over het hoofd ziet? We hebben voor jou een sjabloon voor de melding gemaakt, zodat je jouw werknemers snel op de correcte wijze kan informeren.

Wat als je de meldingsplicht niet naleeft?

Als je de melding niet doet, moet je het loon van je medewerkers blijven doorbetalen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Let op met de uitbesteding van werk

Is een medewerker tijdelijk werkloos? Dan mag je het werk dat hij normaal zou verrichten, niet uitbesteden aan een tijdelijke werkkracht of jobstudent. Dat verbod geldt niet wanneer een werknemer tijdelijk werkloos is omdat hij in quarantaine werd geplaatst.
De RVA controleert hier streng op. Heb je toch werk uitbesteed, dan ben je verplicht om de werknemer die tijdelijk werkloos is, toch z’n normale loon uit te betalen op de dagen dat de tijdelijke werkkracht of jobstudent zijn taken overnam.
Heb je hierover nog vragen? Dan kan je steeds bij ons terecht. Wij kunnen ook al uw administratie rondom de werkloosheid in orde brengen. Neem zeker contact met ons op om te ontdekken wat we nog allemaal voor u kunnen betekenen.

Hulp nodig bij je personeelszaken?
Wij helpen je graag!

Of blijf je graag op de hoogte?
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief!